Infiintare SRL-D

Acte necesare infiintare SRL-D

  • trei variante pentru viitoarea denumire;
  • fotocopii acte de identitate asociati/administratori;
  • dovada sediului social si acord asociatia de proprietari, dupa caz.

Cat dureaza infiintarea de SRL-D?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de infiintare SRL-D la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii privind infiintare firma de tip SRL-D

In cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici Si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lanseaza Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata. Firma infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) este societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata; b) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati. c) este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati; e) are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2). Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata – debutant” sau abrevierea „S.R.L. – D.”

Serviciile oferite de noi pot include:

  • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege privind infiintare SRL-D si functionarea acestuia;

  • Rezervare denumire firma;

  • Redactarea actului constitutiv al firmei, ce va cuprinde: datele dvs, obiect de activitate, capital social, inserarea codurilor CAEN, conditii de functionare, conditii de lichidare, etc;

  • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 2 pentru autorizare activitati la sediul social sau la terti;

  • Redactarea actului privind detinerea sediului social (contract de comodat sau contract de inchiriere);

  • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;

  • Ridicarea documentelor de infiintare firma si predarea acestora clientului.

Contact

Program: Luni – Vineri: 9:00 – 16:00

Adresa: Bulevardul 15 Noiembrie 90, Brasov

Telefon: 0746 247 127

Email: contact@infiintarifirmebrasov.ro