Infiintare Intreprindere Individuala

Acte necesare infiintare Intreprindere Individuala

 • rezervare denumire;

 • fotocopie act de identitate titular;

 • dovada sediu profesional si acord proprietari sau acord asociatia de proprietari dupa caz;

 • fotocopii documente care atesta pregatirea profesionala.


Cat dureaza infiintarea de Intreprindere Individuala?

Termenul de eliberare al documentelor din momentul depunerii dosarului de infiintare I.I. la Registrul Comertului este de 3 zile.

Alte informatii privind infiintare de Intreprindere Individuala

Intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in Registrul Comertului. Intreprinzatorul, titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul Comertului. Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca incheiat in conditiile legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice pentru desfasurarea unei activitati economice.

Serviciile oferite de noi pot include:

 • Consultanta cu privire la prevederile legale in materie, cerintele impuse de lege pentru constituirea si functionarea unei intreprinderi individuale;

 • Rezervare denumire;

 • Redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 1, sau, la cerere, redactarea declaratiei pe proprie raspundere Model 2 pentru autorizare activitati la sediul profesional sau la terti;

 • Redactarea actului privind detinerea sediului profesional (contract de comodat sau contract de inchiriere);

 • Redactarea declaratiei titularului privind indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatilor ca intreprinzator individual;

 • Dupa caz, redactarea declaratiei privind desfasurarea activitatii de catre sot/sotie;

 • Depunerea dosarului la Registrul Comertului;

 • Ridicarea documentelor de infiintare si predarea acestora clientului.

Contact

Program: Luni – Vineri: 9:00 – 16:00

Adresa: Bulevardul 15 Noiembrie 90, Brasov

Telefon: 0746 247 127

Email: contact@infiintarifirmebrasov.ro